INFORMACIJE - KORISNE ADRESE

Ambulanta zdravstvene ustanove Novi Sad

Adresa: Karađorđeva bb Telefon: +381 (0) 21/881-724

Biblioteka „Branko Radičević”

Adresa: Karlovačkih đaka 4 Telefon: +381 (0) 21/883-843

Bogoslovija

Adresa: Trg patrijarha Brankovića 17 Telefon: +381 (0) 21/882-366 021/881-630

Crveni krst

Adresa: Pupinova 16 Telefon: +381 (0) 21/882-515

Erste banka

Adresa: Zmaj Jovina 18 Telefon: +381 (0) 21/881-351

Fakultet za menadzment-F@M

Adresa: Njegoševa 1a Telefon: +381 (0) 21/ 21-550-45

Intesa banka

Adresa: Trg patrijarha Brankovića 1 Telefon: +381 (0) 21/882-229

JKP „Belilo”

Adresa: Trg Branka Radičevića 1 Telefon: +381 (0) 21/685-3025

Karlovačka gimnazija

Adresa: Trg Branka Radičevića 2 Telefon: +381 (0) 21/881-777

Menjačnica „IDEA”

Adresa: Preradovićeva 16 Telefon: +381 (0) 21/884-069

Menjačnica „Ika”

Adresa: Mitropolita Stratimirovića 2 Telefon: +381 (0) 21/883-358

NIS-benzinska pumpa

Adresa: Preradovićeva bb Telefon: +381 (0) 21/881-980

Opština Sremski Karlovci

Adresa: Trg Branka Radičevića 1, Sremski Karlovci Telefon: +381 (0)21/685 30 01

Osnovna škola

Adresa: Preradovićeva 1 Telefon: +381 (0) 21/881-639

Pošta

Adresa: Karađorđeva 1 Telefon: +381 (0) 21/881-688

Policijska stanica Sremski Karlovci

Adresa: Preradovićeva 23 Telefon: +381 (0) 21/881-722

Vatrogasni dom)

Adresa: Karlovačkog mira 4 Telefon: +381 (0) 21/881-628

Partneri