Дворска башта

Комплекс „Дворска башта“ налази се у самом насељу, 500 м од центра Сремских Карловаца. Некада је представљао једну од најстаријих ботаничких башта у земљи. Простире се на два нивоа. У горњем делу су спортско-рекреатвни садржаји, а у доњем шеталишта.

 

Дунав

Сремски Карловци леже на десној обали реке Дунав која пружа многобројне могућности за развој спортско-рекреативних садржаја. Поред изградње пристана и оживљавања путничког речног саобраћаја, у плану је изградња спортско-рекреативних терена, кампа и рибарског насеља у приобаљу.


Стражилово

Стражилово је најпознатије излетиште у оквиру Националног парка „Фрушка Гора“, удаљено 4 км од Сремских Карловаца. Захваљујући слави и значају Бранка Радичевића, чувено је ђачко стециште и место јединственог песничког ходочашћа.

Ковиљско-петроварадински рит

„Ковиљско-петроварадински рит“ представља специјални резерват природе под заштитом државе који има атрактивне пејзажне карактеристике и значајан биодиверзитет. Највеће вредности овог простора су очуваност и разноврсност изворних орографских и хидрографских облика, очуваност и бујност изворних биљних заједница, разноврсност и богатство фауне и присуство ретких и проређених врста.
Због својих изузетних природних вредности “Ковиљско-петроварадински рит” је 1989. године проглашен за међународно значајно станиште птица (ИБА), 2004. године је увршћен у списак заштићених подручја зависних од воде и значајних за басен Дунава (ИЦПДР) и налази се на листи Рамсарске конвенције.


Појединачни споменици природе

  • Стабло платана у дворишту Доње цркве, Митрополита Стратимировића 78, својом висином од преко 30м и старошћу која се процењује на 150 година представља јединствен примерак ове врсте на тлу Војводине. Од 1960. године налази се под заштитом државе као ретко, заштићено, природно добро прве категорије.

  • Стабло дивљег кестена у улици Мирополита Стратимировића бр. 86а, чија се старост процењује на 195 година, спада у трећу категорију као значајно природно добро.

  • Два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије, Трг Бранка Радичевића 2, као заштићено природно добро спадају у трећу категорију. Њихова старост се процењује на око 100 година.

  • Стабло тисе, у парку Патријаршијског двора, својом старошћу од преко 90 година спада у трећу категорија заштите као заштићено природно добро.

     

  • Црни дуд у улици Митрополита Стратимировића, испред куће 137, представља заштићено природно добро треће категорије. Његова старост се процењује на преко 220 година.

Хербар андреаса волнија

Хербарска збирка са краја XVIII века, заштићена као непокретно природно добро - “природни споменик”. Сакупио је и обрадио Андреас Рапхаел Њолнy, директор Карловачке гимназије, а допунили су је његови следбеници. Фонд ове изузетно значајне збирке износи 6300 примерака. Најзначајнији су оригинални примерци Волнија “Centuria I i  II”  и примерци Јосифа Панчића (270). Налази се у Карловачкој гимназији.

  

 

Туристичка организација општине Сремски Карловци

Патријарха Рајачића бр. 1 Сремски Карловци

Тел: +381 21/882-127

Тел/Факс: +381 21/883-855

Моб: +381 66/6882 127

e-mail: info@karlovci.org.rs

 

Пратите нас