JAVNE NABAVKE - DOBRA, USLUGE I RADOVI

4. 2013. Konkursna dokumentacija javne nabavke male vrednosti тооск.docx
5. 2013. Poziv za podnosenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI RADOVA
4. 2014. Konkursna dokumentacija javne nabavke male vrednosti тооск.docx
5. 2014. Poziv za podnosenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI RADOVA 2014.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI RADOVA 1-2014.

Partneri