KULTURNA RUTA - ZNAMENITOSTI

Kulturna ruta obuhvata razgledanje kulturno-istorijskih znamenitosti sa turističkim vodičima, obilazak muzeja i galerija i posetu privatnim vinskim podrumima uz degustaciju vina.

Karlovačka bogoslovija

Prvu srpsku pravoslavnu Bogosloviju osnovao je mitropolit Stefan Stratimirović 1794. godine. Zgradu u kojoj je danas smeštena Bogoslovija Sv. Arsenije podigao je patrijarh Georgije Branković za potrebe Crkveno narodnih fondova 1900. godine. U istom zdanju je smešten i Arhiv SANU,ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti.

Kapela mira

Podignuta je 1817. godine na mestu gde je potpisan čuveni Karlovački mir (1699. godine) između sila Hriščanske alijanse i Turske. Prvi put u zvaničnoj svetskoj diplomatiji korišćen je okrugli sto za pregovaranje. Odlukom bečkog Ratnog saveta prvobitna sala za konferencije, koja je bila izgrađena od drveta, zamenjena je današnjom kapelom.

Grob Branka Radičevića

Nadgrobni spomenik je podignut 1885. godine na mestu gde su položeni posmrtni ostaci ovog slavnog pesnika preneti iz Beča. Spomenik je izrađen u obliku piramide od kamenih blokova koji su donešeni iz različitih krajeva u kojima su živeli Srbi. Obnovljen je 2011. godine zaslugom prof. dr Miodraga Radulovačkog, bivšeg djaka Karlovačke gimnazije.

Rimokatolička crkva

Katolička crkva posvećena Svetom trojstvu podignuta je 1768. godine u baroknom stilu. Portal crkve jedan je od najlepših primera baroka na ovim prostorima. Izgrađena je na mestu gde se nekada nalazila benediktinska bazilika. Hram je obnavljan i proširivan nekoliko puta.

Partneri