SREMSKI KARLOVCI - POJEDINAČNI SPOMENICI PRIRODE

Sremski Karlovci predstavljaju pravu riznicu prirodnih vrednosti. Ukupna površina zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine iznosi 1.484 ha.

Stablo platana

Stablo platana u dvorištu Donje crkve u ulici Mitropolita Stratimirovića 78, svojom visinom od preko 30m i starošću koja se procenjuje na 150 godina, predstavlja jedinstven primerak ove vrste na tlu Vojvodine; Od 1960. godine nalazi se pod zaštitom države kao retko, zaštićeno, prirodno dobro prve kategorije;

Stablo divljeg kestena,

Stablo divljeg kestena, u ulici Miropolita Stratimirovića br. 86a, čija se starost procenjuje na 195 godina; Kao značajno prirodno dobro spada u treću kategoriju.

Dva stabla tise

Dva stabla tise u dvorištu Karlovačke gimnazije, Trg Branka Radičevića 2, kao zaštićeno prirodno dobro spadaju u treću kategoriju; Njihova starost se procenjuje na oko 100 godina.

Stablo tise

Stablo tise u parku Patrijaršijskog dvora svojom starošću od preko 90 godina spada u treću kategorija zaštite, kao zaštićeno prirodno dobro.

Crni dud

Crni dud u ulici Mitropolita Stratimirovića, ispred kuće 137, predstavlja zaštićeno prirodno dobro treće kategorije. Njegova starost se procenjuje na preko 220 godina.

HERBAR Andreasa Volnija

Herbarska zbirka sa kraja XVIII veka, zaštićena kao nepokretno prirodno dobro - “prirodni spomenik”. Sakupio je i obradio Andreas Raphael Wolny, direktor Karlovačke gimnazije, a dopunili su je njegovi sledbenici. Fond ove izuzetno značajne zbirke iznosi 6300 primeraka. Najznačajniji su originalni primerci Volnija “Centuria I i II” i primerci Josifa Pančića (270). Nalazi se u Karlovačkoj gimnaziji.

Partneri