INFORMACIJE - KORISNE ADRESE

Ambulanta zdravstvene ustanove Novi Sad

Adresa: Karađorđeva bb

Telefon: +381 (0) 21/881-724

Pošta

Adresa: Karađorđeva 1

Telefon: +381 (0) 21/881-688

Policijska stanica Sremski Karlovci

Adresa: Preradovićeva 23

Telefon: +381 (0) 21/881-722

Vatrogasni dom

Adresa: Karlovačkog mira 4

Telefon: +381 (0) 21/881-628

Opština Sremski Karlovci

Adresa: Trg Branka Radičevića 1

Telefon: +381 (0) 21/685 30 01

Erste banka

Adresa: Zmaj Jovina 18

Telefon: +381 (0) 21/881-351

Intesa banka

Adresa: Trg patrijarha Brankovića 1

Telefon: +381 (0) 21/882-229

Menjačnica „IDEA”

Adresa: Preradovićeva 16

Telefon: +381 (0) 21/884-069

Menjačnica „Ika”

Adresa: Mitropolita Stratimirovića 2

Telefon: +381 (0) 21/883-358

NIS-benzinska pumpa

Adresa: Preradovićeva bb

Telefon: +381 (0) 21/881-980

JKP „Belilo”

Adresa: Trg Branka Radičevića 1

Telefon: +381 (0) 21/685-3025

Osnovna škola

Adresa: Preradovićeva 1

Telefon: +381 (0) 21/881-639

Karlovačka gimnazija

Adresa: Trg Branka Radičevića 2

Telefon: +381 (0) 21/881-777

Fakultet za menadzment-F@M

Adresa: Njegoševa 1a

Telefon: +381 (0) 21/ 21-550-45

Bogoslovija

Adresa: Trg patrijarha Brankovića 17

Telefon: +381 (0) 21/882-366 021/881-630

Biblioteka „Branko Radičević”

Adresa: Karlovačkih đaka 4

Telefon: +381 (0) 21/883-843

Crveni krst

Adresa: Pupinova 16

Telefon: +381 (0) 21/882-515

Partneri