Scroll Top

ПРЕДАВАЊЕ „СРПСКИ ЈЕЗИК И ЋИРИЛИЦА“ ПРОФ. ДР ИСИДОРЕ БЈЕЛАКОВИЋ

Петак, 10. новембар 2023. у 19:00

Предавањем на тему „Српски језик и ћирилица“ проф. др Исидоре Бјелаковић, редовног професора на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, наставља се манифестација „Дани Матице српске у Сремским Карловцима“. Предавање проф. Бјелаковић одржаће се у петак 10. новембра 2023. године с почетком у 18 часова у Свечаној сали зграде Општине Сремски Карловци.

Однос ћириличког писма и српског језика води нас кроз векове, од постанка овог писма и промене које су пратиле обликовање савременог српског језика до данашњих дана и изазова и проблематике који прате овај однос у савременом друштву. Проф. Бјелаковић последњих година нарочито је активна на пољима нормативистике стандардног српског говора и културе говора, као положаја српског језика и ћирилице у Србији.

Проф. др Исидора Бјелаковић запослена је на Филозофском факултету у Новом Саду у звању редовног професора. Држи предавања из историје српског књижевног језика, српских књижевнојезичких идиома ХVIII и ХIХ века, стандирдизације српског језика и развоја језичког стандарда. Члан је Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске, Комисије за историју језичког стандарда Одбора за стандардизацију српског језика и Управног одбора Матице српске. Стални је члан-сарадник Матице српске, секретар Зборника Матице српске за књижевност и језик и члан уредништва Доситејевог врта. Бави се истраживањем лексике у књижевним језицима Срба у ХVIII и ХIХ веку, историјском лексикографијом и терминографијом, питањем генезе и развоја славеносрпског језика, као и процесом стандардизације.

 

Сремски Карловци, 6. новембар 2023. године

 

 

Програм

 

Петак, 10. новембар 2023. у 18:00

„Српски језик и ћирилица“

Предавач:

Проф. др Исидора Бјелаковић

Одсек за српски језик и лингвистику, Филозофски факултет Нови Сад