Scroll Top
Staza br. 13

• Planinarski dom ,,Stražilovo,, → ,,Vilina Voda,, → ,,Savina Voda,, → planinarski dom ,,Glavica,, → vikendica ,,Ksena,, → planinarski dom ,,Stražilovo,, •

 • Od planinarskog doma krećete uzbrdo zemljanim atarskim putem oko 400 m do ulaska u Bagremov šumarak (10 min). Ovde skrećete levo i nastavljate putem do prvih vikendica sa leve strane i dalje preko ,,Bukovačkih ledina,, do jedne velike livade gde put skreće desno i nakon 50 m izlazi na asfalt (30 min).
  Dok prolazite ovu deonicu pružaće vam se lep pogled na Novi Sad.
 • Na ovoj raskrsnici produžite napred preko livade nekih 50 m do izlaska na još jedan atarski put i tu skrećete blago desno još oko 50 m do putokaza koji vas spušta levo nizbrdo ka jednoj vikendici. Nakon još 50 m ispred same vikendice skrećete desno kroz žbunje na travnati plato, a potom vas staza vodi krivudajući još oko 500 m do potoka i ulaska u šumu. Nakon prelaska potoka idete još oko 300 m i onda naglo levo nizbrdo do sledećeg potoka (20 min).
  Ovde obratite pažnju na putokaz.
 • Nakon silaska u potok skrećete naglo desno uzbrdo uzanom stazicom i dalje nastavljate izohipsom brda gore – dole sve do uređenog izvora ,,Vilina voda,, (40 min).
  Ovde se možete odmoriti na postavljenim klupama.
 • Nastavljate dalje širokim šumskim putem još oko 500 m, a potom skrećete naglo levo uzbrdo stazicom sve do izlaska na širi šumski put (10 min).
 • Na ovoj raskrsnici treba skrenuti desno i polako se spuštati širokim putem koji vas nakon izvesnog vremena vodi pored vikendica koje su vam sa desne strane. Kad izađete na veću zaravan sa leve strane vam se vidi greben Glavice i na njenom levom kraju se vidi planinarski dom oivičen velikim Borovima. Pogled vam se pruža na celu Sunčanu dolinu. Nastavljate dalje do jedne veće vikendice sa desne strane i ispred nje imate odvajanje na levo (30 min).
 • Ovde skrećete još oko 100 m, a zatim levo nizbrdo do podnožja oko 100 m. Kad siđete idete opet levo još oko 100 m pa onda skrećete desno preko potoka i penjete se uzbrdo do planinarskog doma. Kad izađete gore skrećete desno oko 50 m i tu vam je planinarski dom ,,Glavica,, (20 min).
 • U domu se možete odmoriti i popiti neko piće, a potom se vraćate nazad 100 m do platoa gde skrećete desno i polako se penjete širokim šumskim putem. Držeći se puta nakon sat vremena stižete do raskrsnice gde put naglo skreće desno, a jedan slabiji krak puta (plavo – bela markacija) produžava pravo (50 min).
 • Nastavljate pravo postepeno se penjući do sledeće manje raskrsnice (15 min) gde skrećete levo nizbrdo oko 500 m (5 min).
 • Nakon silaska na raskrsnicu staza skrećete levo i spuštate se dubokim putem do vikendice ,,Ksena,, koja vam je sa desne strane (10 min).
  Odavde vam se pruža predivan pogled na Novi Sad, a imate i sto sa klupama pa možete malo odmoriti.
 • Nastavljate dalje istim putem koji nakon 200 m na izlasku iz šume naglo skreće desno nizbrdo, a potom još oko 100 m pa naglo levo između njiva i livada izlazite na široki atarski put (10 min).
 • Ovde treba skrenuti levo i nakon 500 m stižete do ,,Krsta,, (veliki drveni krst vam je sa leve strane), a potom i do velike livade odakle se vidi Novi Sad (10 min).
 • Ovde 100 m pre izlaska na asfalt treba skrenuti desno na tucanik i njime nastaviti preko Bukovačkih ledina. Svo vreme će te imati lep pogled na Novi Sad sa leve strane. Tucanik se nastavlja atarskim putem koji vas dovodi do bagremovog šumarka gde treba skrenuti desno i nakon 300 m stižete u planinarski dom ,,Stražilovo,, (30 min).

Staza je markirana planinarskim markacijama i putokazima i potrebno vreme za obilazak ove staze je od 5,5 – 6h laganog hoda.