Scroll Top
Staza br. 8

• Planinarski dom ,,Stražilovo,, → ,,Masna Ćupa,, → ,,Đinđoš,, → planinarski dom ,,Stražilovo,, •

 • Od planinarskog doma krećete uzbrdo zemljanim atarskim putem oko 400 m do ulaska u Bagremov šumarak (10 min).
 • Ovde skrećete levo i nastavljate putem do prvih vikendica sa leve strane i dalje preko ,,Bukovačkih ledina,, do jedne velike livade gde put skreće desno i nakon 50 m izlazi na asfalt (30 min).
  Dok prolazite ovu deonicu pružaće vam se lep pogled na Novi Sad.
 • Na ovoj raskrsnici produžite napred preko livade nekih 50 m do izlaska na još jedan atarski put i tu skrećete levo i njime stižete do ,,Krsta,,(10 min).
 • Veliki drveni krst vam ostaje sa desne strane, a vi nastavljate dalje putem još oko 100 m do sledeće raskrsnice gde put nastavlja pravo i skreće desno (5 min).
 • Produžavate pravo još oko 500 m i kad stignete do kuće sa desne strane, skrećete desno malo zaraslim putem koji vas blago spušta do šume. Nakon ulaska u šumu put skreće na levo i nakon 100 m odvaja se stazica na desno uzbrdo još 100 m do obeležja ,,Masna Ćupa,,. Na tom mestu je osnovano prvo planinarsko društvo u Vojvodini (30 min).
 • Odatle se treba vratiti istom stazicom 100 m, a potom skrenuti desno još oko 300 m do potoka (5 min).
 • Prelazite potok na levo naglo uzbrdo tako da vam vododerina bude sa desne strane. Nakon većeg uspona izlazite na široki šumski put koji ide preko ,,Kusaka,, (20 min).
 • Ovde skrećete levo i nastavljate tim putem koji vas blago spušta do jednog većeg platoa u šumi sa postavljenim putokazima (20 min).
 • Skrećete desno slabom stazicom koja nije markirana planinarskim markacijama i izlazite ponovo na širu stazu koja se odvaja na levo i desno (10 min).
 • Ovde skrećete levo i nakon 100 m se ponovo penjete uzbrdo sve do jednog zaravnjenog platoa na kom se nalazi vrh ,,Đinđoš,,. On je okružen šumom pa je moguć pogled samo kad opadne lišće (15 min).
 • Skrećete desno i prvo polako, a zatim naglo se spuštate kroz jednu duboku vododerinu do podnožja izlatišta ,,Stražilovo,, gde izlazite na šumski put kod potoka (20 min).
 • Skrećete levo i prelazite potok i još jedan šumski put i ulazite u planinarsku stazu koja vas strmo penje ka planinarskom domu ,,Stražilovo,, (10 min).

Od skretanja za ,,Đinđoš,, do izlaska na izletište ,,Stražilovo,, postavljeni su samo putokazi bez planinarske markacije.

Staza je markirana planinarskim markacijama i putokazima i potrebno vreme za obilazak ove staze je od 3 – 4h hoda laganim tempom.