Scroll Top
SREMSKI KARLOVCI
KULTURNI SADRŽAJI
  • Trg Branka Radičevića, kao zaštićena ambijentalna celina sa monumentalnim građevinama: Patrijaršijski dvor, Saborna crkva, Karlovačka gimnazija, Karlovačka bogoslovija, Rimokatolička crkva, Magistrat

  • Kapela mira, mesto na kojem je potpisan Karlovački mir 1699. godine, ima međunarodni značaj po turističkoj valorizaciji

  • Mnogobrojni muzeji, galerije i spomenici znamenitih ličnosti

AKTIVNOSTI