Scroll Top
DUNAV

Dunav je međunarodna reka dugačka 2857 km (21. mesto u svetu, 2. u Evropi), a površina sliva 817.000 km2 (25. mesto u svetu). Korito Dunava proteže se kroz teritorije 9 zemalja (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunija, Ukrajina). Deonica kroz Srbiju iznosi 588 km, a na dužini od 230 km teče državnom granicom. Dunav ima izuzetne komplementarne vrednosti u svom priobalju, od kojih su najistaknutije kulturno-istorijsko nasleđe, arheološka nalazišta, vinogradi sa vinskim podrumima, kao i kanalska mreža, ritovi i specijalni rezervati prirode, kupališta i drugo. Sremski Karlovci su smešteni na desnoj obali Dunava.