Scroll Top
DVORSKA BAŠTA​

Kompleks Dvorska bašta nalazi se u samom naselju, 500 m od centra Sremskih Karlovaca. Nekada je predstavljao jednu od najstarijih botaničkih bašti u zemlji, sa rasadnikom različitog drveća. Prostire se na dva nivoa. U gornjem delu su sportsko-rekreatvni sadržaji, a u donjem šetalište kroz veliku parkovsku površinu. Dvorska bašta je romantično sastajalište mladih, ovde se često prave neke od najlepših fotografija mladenaca, a opevana je i u Himni karlovačkih đaka.