Scroll Top
SREMSKI KARLOVCI
NEKAD I SAD

Za vreme pregovora oko sklapanja Karlovačkog mira umro je predstavnik Venecije. Njegov grob nalazi se pored Kapele mira.

*

U Karlovcima je od 1848. do danas izlazilo preko dvadeset listova i časopisa: Vesnik, Napredak, Ratar, Novi vaspitač, Brankovo kolo, Srpski pčelar, Srbin zanatlija, Bogoslovski glasnik, Srpski Mitropolijski glasnik, Pastir dobri, Srpska misao, Srpski soko, Đački prijatelj, Arhiv za istoriju srpske mitropolije karlovačke, Glasnik narodnog veća, Novi put, Život, Hrišćanski život, Duhovna straža, Glasnik patrijaršije. Posle II svetskog rata izlazili su između ostalih listovi i književni časopisi, Karlovačke novine, Branko, Krovovi, Srpski Sion i Novine srpske.

*

U Karlovcima je od 25. jula do 3. avgusta 1926. održan Internacionalni studentski kongres. Učestvovalo je 237 studenata-delegata skoro svih rasa, iz 39 zemalja sveta.

*

Pre rata u Karlovcima je postojalo 21 društvo i korporacija među kojima i Teniski klub.

*

Karlovci imaju svoj lokalni vetar Stažilovac.

*

Prvi film o Tarzanu u Jugoslaviji snimljen je u Karlovcima, u obližnjim karlovačkim barama, sa prepariranim krokodilom iz gimnazijske zbirke.

*

1901. godine Dr Laza Popović doneo je u Karlovce prvi rentgen aparat na Balkanu.

*