Scroll Top
Staza br. 14

• Planinarski dom ,,Stražilovo,, → ,,Đinđoš,, → Borova šuma → planinarski dom ,,Stražilovo,, •

  • Od planinarskog doma se spuštate kroz šumu stazicom obeleženom maratonskom oznakom (beli krug sa crvenim srcem) do puta koji ide Stražilovačkom dolinom (10 min).
  • Kad siđete na šumski put idete desno preko potoka i odmah desno oko 100 m tako da vam je potok sa desne strane. Staza vas vodi dalje uzbrdo savijajući na levo kroz duboku vododerinu, a potom savija na desno izlazeći na mali greben. Nastavljate dalje sve do zaravnjenog platoa obraslog šumom. Tu je vrh ,,Đinđoš,, (20 min), ali se sa njega pruža pogled samo kad nema lišća.
  • Skrećete levo malo nizbrdo oko 100 m pa skrećete desno na stazu koja vas blago spušta kroz šumu do izlaska na širi šumski put (15 min).
  • Ovde skrećete desno nizbrdo sve do prelaska potoka preko drvenog mostića i izlaska na široki šumski put (20 min).
    Sa leve strane vam je početak Borove šume, a vi skrećete desno i putem idete do kraja izletišta ,,Stražilovo,, i tu vam je sa leve strane staza ka planinarskom domu ,,Stražilovo,, (30 min).
  • Tu skrećete levo i polako se serpentinama penjete ka planinarskom domu ,, Stražilovo,, (20 min).

Deo staze od prelaska potoka do izlaska na šumski put pre drvenog mostića nije obeležen planinarskim markacijama već samo putokazima.

Staza je markirana planinarskim markacijama i putokazima i potrebno vreme za obilazak ove staze je od 2 – 3h hoda laganim tempom..