Scroll Top
STRAŽILOVO

Stražilovo je najpoznatije izletište u okviru Nacionalnog parka Fruška Gora, udaljeno 4 km od Sremskih Karlovaca. Zahvaljujući slavi i značaju Branka Radičevića, čuveno je đačko stecište i mesto jedinstvenog pesničkog hodočašća.