Scroll Top
Staza br. 16

• Planinarski dom ,,Stražilovo,, → vikendica ,,Ksena,, → ,,Debeli Hrast,, → ,,Vilina voda,, → planinarski dom ,,Stražilovo,, •

 • Od planinarskog doma krećete uzbrdo zemljanim atarskim putem oko 400 m do ulaska u Bagremov šumarak (10 min). Ovde skrećete levo i nastavljate putem do prvih vikendica sa leve strane i dalje preko ,,Bukovačkih ledina,, do jedne velike livade gde put skreće desno i nakon 50 m izlazi na asfalt (30 min).
  Dok prolazite ovu deonicu pružaće vam se lep pogled na Novi Sad.
 • Na ovoj raskrsnici produžite napred preko livade nekih 50 m do izlaska na još jedan atarski put i tu skrećete levo i njime stižete do ,,Krsta,, (10 min).
 • Veliki drveni krst vam ostaje sa desne strane, a vi nastavljate dalje putem još oko 100 m do sledeće raskrsnice gde put nastavlja pravo i skreće desno (5 min).
 • Ovde skrećete desno polako uzbrdo sve do ulaska u šumu gde staza naglo skreće levo. Nakon 100 m sa leve strane se vidi vikendica ,,Ksena,, odakle se pruža predivan pogled na Novi Sad. Tu je i sto sa klupama pa možete odmoriti (20 min).
 • Nastavljate dalje uzbrdo do raskrsnice puteva (10 min).
 • Ovde skrećete desno uzbrdo do izlaska na široki šumski put (15 min). Staza je obeležena plavo – belom markacijom.
  Nastavljate pravo tim putem 300 m do putokaza koji pokazuje desno za Sunčanu dolinu koji vas polako spušta do raskrsnice ,,Debeli Hrast,, (40 min).
 • Ovde skrećete desno oko 100 m pa opet desno oko 20 m i onda naglo levo nizbrdo oko 100 m do izlaska na široki šumski put (15 min).
 • Ovde skrećete desno blago uzbrdo širokim šumskim putem do izvorišta ,,Vilina Voda,, (10 min). Ovde se možete odmoriti na postavljenim klupama.
 • Put vas dalje vodi na levo uzbrdo malom šumskom stazicom koja ide izohipsom do kraja grebena,a potom naglo spušta u potok (40 min).
 • Nakon silaska u potok skrećete levo niz potok oko 20 m pa desno preko potoka i levo penjući se izlazite na širu šumsku stazu (5 min).
 • Ovde treba naglo desno skrenutu i nastaviti do potoka koji treba preći i naglo se uspeti uz stazicu do izlaska na livadu (5 min).
 • Skrećete levo prateći stazicu koja krivuda preko zarasle livade i skreće na desno uzbrdo kroz gustš do izlaska na širi atarski put (15 min).
 • Ovde vam se sa desne strane nalazi jedna vikendica, a vi skrećete levo uzbrdo oko 200 m do izlaska na Bukovačke ledine (5 min).
 • Sad treba preći direktno preko te livade i atarskog puta do tucanika (oko 100m) tako da vam je sa leve strane srušeni vojni objekat i asfaltni put za Bukovac. Kad uđete na tucanik (5 min) nastavljate tim putem preko Bukovačkih ledina. Svo vreme će te imati lep pogled na Novi Sad sa leve strane. Tucanik se nastavlja atarskim putem koji vas dovodi do bagremovog šumarka gde treba skrenuti desno i nakon 300 m stižete u planinarski dom ,,Stražilovo,, (30 min).

Staza je markirana planinarskim markacijama i putokazima i potrebno vreme za obilazak ove staze je od 4,5 – 5h laganog hoda.