Scroll Top
Staza br. 9

• Planinarski dom ,,Stražilovo,, →,,Stolovi,, → Tv toranj → Grgeteg → Brankov grob → planinarski dom ,,Stražilovo,, •

 • Od planinarskog doma krećete uzbrdo zemljanim atarskim putem oko 400 m do ulaska u Bagremov šumarak (10 min).
  Ovde skrećete levo i nastavljate putem do prvih vikendica sa leve strane i dalje preko ,,Bukovačkih ledina,, do jedne velike livade gde put skreće desno i nakon 50 m izlazi na asfalt (30 min).
  Dok prolazite ovu deonicu pružaće vam se lep pogled na Novi Sad.
 • Na ovoj raskrsnici produžite napred preko livade nekih 50 m do izlaska na još jedan atarski put i tu skrećete levo i njime stižete do ,,Krsta,, (10 min).
 • Veliki drveni krst vam ostaje sa desne strane, a vi nastavljate dalje putem još oko 100 m do sledeće raskrsnice gde put nastavlja pravo i skreće desno (5 min).
 • Ovde skrećete desno polako uzbrdo sve do ulaska u šumu gde staza naglo skreće levo. Nakon 100 m sa leve strane se vidi vikendica ,,Ksena,, odakle se pruža predivan pogled na Novi Sad. Tu je i sto sa klupama pa možete odmoriti (20 min).
 • Nastavljate dalje uzbrdo do jedne raskrsnice puteva (levo, desno i pravo) gde vi nastavljate pravo uzbrdo do manjeg grebena, a potom još oko 100 m nizbrdo do većeg proširenja u sred šume. Ovo mesto se zove ,,Stolovi,, ili po starom nazivu ,,Astal,, (15 min).
 • Nastavljate dalje levim putem i nakon 100 m imate odvajanje na levo, ali vi nastavljate pravo uzbrdo prateći planinarske markacije i stižete do Tv tornja (30 min).
 • Kad izađete na asfalt sa desne strane nakon 50 m vam je Hotel ,,Norcev,, a vi idete levo oko 30 m pa levo preko livade u šumarak oko 100 m. Zatim prelazite asfaltni put i nastavljate dalje šumskim putem koji nakon 500 m prolazi pored drvenih koliba i štala ljudi koji izvlače drva iz šume. To vam je sa leve strane (15 min).
 • Nastavljate dalje tim šumskim putem blago spuštajući se u Grgeteg. Kad se spustite na šumski put koji se račva na levo i desno vi krećete levo i sa zadnje strane kroz manastirsko dvorište stižete do manastira ,,Grgeteg,, (60 min). Ovde nakon obilaska Manastira možete napraviti dužu pauzu na klupama ispred manastira. Tu je i zanimljivi Geološki presek zemljišta i početak staze koji vas vodi nazad ka planinarskom domu ,, Stražilovo,,. Staza vas vodi uzbrdo kroz šumu sve do jednog uređenog vidikovca na kom je izgrađena nadstrešnica sa klupama (15 min).
 • Put nastavlja levo uzbrdo kroz šumu sve do grebenskog asfaltnog puta (15 min).
 • Prelazite put i nastavljate uzbrdo kroz šumu planinarskom stazom označenom maratonskim znakom, a potom se staza širi i ide uporedo sa asfaltnim putem sve do izlaska na isti (30 min).
 • Nakon izlaska na asfalt skrećete desno oko 100 m pa opet levo nizbrdo kroz šumu maratonskom stazom koja se širi u šumski put i dovodi vas do spomenika palim borcima u II svetskom ratu (40 min).
 • Nastavljate dalje i stižete do velike drvene nadstrešnice sa klupama i uređenog platoa na kom se nalazi i grob Branka Radičevića (10 min). Ovde se možete odmoriti.
 • Vratite se nazad 100 m do nadstrešnice i skrenite desno, pa nakon 50 m levo nizbrdo spuštate se do potoka gde skrećete desno još 300 m do sledećeg potoka (15 min).
 • Nakon prelaska potoka izlazite na široki šumski put koji takođe prelazite i sa leve strane ulazite u planinarsku stazu koja vas vodi uzbrdo kroz šumu do planinarskog doma ,,Stražilovo,, (10 min).

Staza je markirana planinarskim markacijama i putokazima i potrebno vreme za obilazak cele staze je 6 – 7h laganog hoda.