Stablo platana u dvorištu Donje crkve, Mitropolita Stratimirovića 78, svojom visinom od preko 30m i starošću, koja se procenjuje na 150 godina, predstavlja jedinstven primerak ove vrste na tlu Vojvodine.
Dunav je međunarodna reka dugačka 2857 km (21. mesto u svetu, 2. u Evropi), a površina sliva 817.000 km2 (25. mesto u svetu).
Fruškogorski vinski reon jedan je od najstarijih i najznačajnijih u ovom delu Evrope. Smatra se da je još rimski imperator Probus zasadio prvu lozu u ovim krajevima.
Kompleks Dvorska bašta nalazi se u samom naselju, 500 m od centra Sremskih Karlovaca. Nekada je predstavljao jednu od najstarijih botaničkih bašti u zemlji, sa rasadnikom različitog drveća. Prostire se na dva nivoa.